Internationella kvinnodagen

Idag är det internationella kvinnodagen världen över. Detta är en dag som vi på Returhuset och GIAB tycker är extra viktig att fira! Vi har därför valt att uppmärksamma två kvinnliga kollegor som vi tycker gör ett kanonjobb hos oss!

 

Sanna Mingotti

 

Vad är din roll på GIAB?

Jag är lager och logistikchef

 

Vad innebär Internationella kvinnodagen för dig?

Precis som syftet med denna dag tycker jag det är viktigt att alla faktiskt uppmärksammar samt reflekterar över de ojämställdheter som finns och vilka skyldigheter vi alla har för att motverka kvinnors utsatthet som fortfarande existerar runt om i världen. Det är en självklarhet för mig att stå upp för alla likas värde oavsett kön.

 

Hur tycker du att jämställdheten är på GIAB?

Jag vet att GIAB jobbar brett och systematisk för att öka jämställdhet inom verksamheten och vi är en bra bit på vägen. En reflektion är att det i dagsläget inte kanske speglar hur fördelning i tex. ledningsgrupp och styrelsen ser ut idag. Visste ni att jämställda bolag i regel presterar bättre, är mer lönsamma och har högre trivsel än bolag som är mindre jämställda?

 

 

Pia Ringius

 

Vad är din roll på GIAB?

Jag jobbar som ekonomichef

 

Vad innebär Internationella kvinnodagen för dig?

Den betyder att jag tänker lite extra på jämställdhetsfrågor. Det egentligen är hemskt att det ska behövas en kvinnodag då det borde vara självklart hos alla överallt att kvinnor och män är lika mycket värda och kan åstadkomma minst lika mycket. Jag tänker lite extra på att det inte är så lång tid historiskt sett som det vi tycker är självklart att kvinnor ska få göra varit självklart, och att det inte är självklart överallt inte ens i Sverige.

 

Hur tycker du att jämställdheten är på GIAB?

Jag tycker att jämställdheten hos oss är bra – jag tycker att vi har ett väldigt bra arbetsklimat.

 

Vi på Returhuset och GIAB vill hylla alla kvinnor där ute. Tillsammans kan vi göra skillnad!