The wishlist name can't be left blank

Några av våra sammarbetspartners

Våra favoriter

 

OM OSS

GIAB är ett innovativt tillväxtbolag som implementerar processer och affärsmodeller i organisationer baserade på en cirkulär ekonomi. GIAB är experter på cirkulär ekonomi, återanvändning av produkter och returlogistik. Under de senaste fem åren har GIAB utvecklats till ett av Sveriges bästa exempel på hur den cirkulära ekonomins teori kan omsättas i praktiken. Där andra ser avfall och kostnader ser vi värdefulla resurser med hög affärspotential. Vi riktar oss primärt mot företag och organisationer som saknar kapacitet och förmåga att hantera sitt ”avfall” som värdefull resurs och som således måste hantera dessa resurser som en kostnad.

 

GIAB har utvecklat fyra affärsområden – GIAB Consulting & Invest, Cirkulär

godshantering, Cirkulär skadereglering och Hållbar IT. Samtliga är uppbyggda enligt principerna inom en cirkulär ekonomi. Du kan läsa mer om alla våra affärsområden i huvudmenyn.

 

Företaget grundades av Christian Jansson och Patrik Zalewski år 2012. Allt började som ett skrivbordsprojekt under namnet Godsinlösen och har vuxit till ett företag med ca 60 anställda. I samband med vår utlandsexpansion arbetar vi nu under namnet GIAB, Godsinlösen Nordic AB. Hela anläggningen med huvudkontor är placerad i Staffanstorp. Härifrån utgår våra hållbarhetskonsulter och ledning, vår försäljning via butiken Returhuset, tekniker och samt hela vår kundtjänst.